ΤΜΗΜΑ ADMINISTRATION 


Στο administration συμπεριλαμβάνεται το HR, το budgeting, ο στρατηγικός σχεδιασμός, τα νομικά θέματα, οι εγκαταστάσεις της εταιρίας και η ασφάλεια.

Θέσεις τμήματος


Executive
Assistant
Θέλω να έρθω στην ομάδα!