ΤΜΗΜΑ MARKETING


Το τμήμα μάρκετινγκ, είναι η εικόνα της εταιρίας προς τα έξω. Συντονίζει και δημιουργεί όλο το υλικό που εκπροσωπεί την εταιρία και την ταυτότητά της.

Θέσεις τμήματος


Marketing Manager
Content Manager
Θέλω να έρθω στην ομάδα!